Манжалардын муундары ооруйт. Оорунун себептери, түрлөрү. Манжалардын муундарынын оорушун басаңдатуу

манжалардын муундарынын оорушу

Муун оорусуманжалар бул муундардын структуралык компоненттери бузулган ар кандай артикулярдык патологиянын алмаштыргыс белгиси. Биринчиден, бул муундардагы оору ар кандай аутоиммундук оорулар менен байланыштуу болушу мүмкүн (Эритематоз тутуму, ревматоиддик артрит, псориаздык артрит ж. б.), анда иммундук факторлор өз муундар ткандарына зыян келтирет.

Баштай турган кийинки негизги себепооруманжалардын муундарынын аймагында жаракат алышы мүмкүн (көгөргөн жерлер, кетүү, сөөктүн сынышы, байламталардын бузулушу). Бул муундардагы оору алардын биргелешкен ткандарындагы деградациялык өзгөрүүлөрдөн улам да козголушу мүмкүн. Бул көбүнчө артроздо байкалышы мүмкүн.

Кол муундарынын анатомиясы

Колдун бардык муундары адатта төмөнкү топторго бөлүнөт:

 • билек муун;
 • билек муундары;
 • carpometacarpal муундары;
 • аралык муундар;
 • metacarpophalangeal муундар;
 • фаланга аралык муундар.

Билек муун

Билек муун проксималдык сөөктөрдүн туташуусунан пайда болот (жогорку) билек катар (үч бурчтуу, лунат, скафоид сөөктөрү) жана радиустун дистальды бөлүктөрү. Жары билек сөөктөрү менен түздөн-түз байланышпастан, дисталь аркылуу (төмөнкү) артикул диск. Бул түзүлүш билек муунунун көңдөйүн дистал көңдөйүнөн бөлүп турат (төмөнкү) радиулнар муунунун.

Билек муундары

Билек муундары муундардын үч түрү менен көрсөтүлгөн. Биринчи түрүнө жогорку сөөктөрдүн ортосунда жайгашкан муундар кирет (навикулярдык, лунат, үч бурчтуу, буурчак сымал) же төмөнкү катар (илмек сымал, капита, трапеция, сөөк-трапеция). Бул муундар аралык муундар деп аталат. Экинчи түрү - ортоңку карпалдык муун деп аталган. Бул муун S формасында болуп, билектин жогорку жана төмөнкү катарларынын сөөктөрүн бириктирип пайда болот. Үчүнчү түрү - бул форма сөөгүнүн муундары. Бул муун аркылуу үч бурчтуу сөөктөр сөөктүн сөөгү менен туташышат.

Carpometacarpal муундары

Карпометакарпалык муундар билек жана метакарп сөөктөрүн бириктирет. Бул муундар проксималдык учтардын тийиши менен пайда болот (негиздер) экинчи катарга кирген метакарп сөөктөрүнүн жана карпал сөөктөрүнүн дисталдык бөлүмдөрүнүн. Карпометакарпалык муундарга эки негизги муун кирет. Биринчиси - баш бармактын карпометакарпалык мууну. Ал биринчи метакарпалдык сөөктүн трапеция сөөгү менен кошулушунан пайда болот.

Экинчи муун - экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи метакарп сөөктөрү менен трапеция, капитат, илгич сымал сөөктөр жана жарым-жартылай трапеция сөөктөрүнүн ортосундагы карпометакарпалык муундардын калган бөлүгү үчүн жалпы карпометакарпалык муун. Баш бармактын карпометакарпалык мууну жалпы карпометакарпалык муундан бөлүнөт. Ушундан улам, карпометакарпалык муундардын калган бөлүгүнө салыштырмалуу активдүү кыймылдар мүмкүн (жалпы карпометакарпалык муунга кирет), алар аракетсиз деп эсептелет. Карпометакарпалык муундар күчтүү муун капсулалары менен бекемделет, ошондой эле байламталар (арткы жана алакан карпометакарпалдык байламталар).

Интеркарпалдык муундар

Экинчи, үчүнчү, төртүнчү жана бешинчи метакарп сөөктөрүнүн каптал беттери бири-бирине тийгенде, аралык аралык муундарды түзөт. Бул муундарда карпометакарпалдык муун капсулаларына жакындап, алар менен кошулган өзүнчө муун капсулалары бар. Капсуладан тышкары, бул муундарда сөөктөр аралык метакарпалдык байламталар, ошондой эле дорсалдык жана алакан metacarpal байламталары менен көрсөтүлгөн, байламталык аппарат бар. Бул муундарды түзгөн сөөктөрдүн артикулдук беттери жалпак болгондуктан, аралык муундар колдун кыймылсыз муундары катарына кирет.

Metacarpophalangeal муундар

Метакарпофалангиалдык муундар - бул дисталдык (төмөн) метакарпалык сөөктөрдүн учтары жана проксималдык (жогорку) манжалардын биринчи фалангдарынын аймактары. Жогорку буттун ар бир манжасында өзүнчө метакарпофалангиалдык муун бар. Ошентип, колдордун ар биринде бештен metacarpophalangeal муундары бар.

Interphalangeal муундар

Interphalangeal муундар ар бир манжанын жанаша фалангаларын бириктирүү аркылуу пайда болот. Ири (алгачкы) манжада бир гана фаланг аралык муун бар, анткени бул манжада эки гана фаланг бар (проксималдык жана дисталдык). Ар бир колдун калган манжаларында фалангалар аралык эки муун бар.

Биринчиси биринчисинин ортосунда локалдаштырылган (проксималдуу) жана экинчи (орточо) манжалардын фалангдары жана проксималдык деп аталат (жогорку) фаланга аралык муун. Экинчиси ортодогу байланышты түзөт (экинчи) жана акыркы (дисталдык) манжалардын фалангдары. Экинчи фалангалар аралык муундар дисталдык фалангалар аралык муундар деп аталат. Фалангалар аралык муундар күрөө жана алакан байламталары менен бекемделет. Бул муундар кыймылдын фронталдык тегиздиктин айланасында гана мүмкүн болгон блок муундарына кирет (кеңейтүү жана бүгүү).

билек артрит

Колдун муундарында кандай структуралар сезгениши мүмкүн?

Сезгенүү - кандайдыр бир себептерден улам жабыркаган ткандарга жана органдарга мүнөздүү мүнөздүү патологиялык процесс. Көпчүлүк учурларда, ар бир оорунун (мисалы, подагра, ревматоиддик артрит ж. б.) же колдун тигил же бул муундарын жабыркаткан жаракат муундарга эле эмес, периартикулярларга да таасир этет (нервдер, булчуңдар, тарамыштар, тери астындагы май, тери) структурасы.

Колдун муундарында төмөнкү артикулярдык түзүлүштөр сезгениши мүмкүн:

 • муунак кемирчек;
 • субхондралдык сөөк тканы;
 • биргелешкен капсула;
 • муундар байламталары.

Колдун жана манжалардын муундарындагы оорунун себептери

Кол менен манжалардын муундарындагы оору себептеринин негизги үлүшү механикалык жаракат (сыныктар, кетүү, көгөрүү ж. б.) жана тутумдук аутоиммундук оорулар (ревматоиддик артрит, эритематоздук тутум, псориаз ж. б.). Ушул себептерден тышкары, колдун муундарындагы оору зат алмашуунун бузулушуна байланыштуу ооруларды пайда кылышы мүмкүн (мисалы, подагра, остеоартрит).

артрит манжалардын муундарындагы оорунун себеби катары

Колдун жана манжалардын муундарындагы оорунун төмөнкүдөй негизги себептери бар:

 • колу жана манжалары көгөргөн;
 • колдун сөөктөрүнүн сынышы;
 • колдун кетиши;
 • колдун байламталарына зыян келтирүү;
 • ревматоиддик артрит;
 • Киенбек оорусу;
 • реактивдүү артрит;
 • подагра;
 • псориаздык артрит;
 • синовит;
 • остеоартрит;
 • эритематоз системалуу.

Колу жана манжалары көгөргөн

Контузия - бул жабык жаракаттын түрлөрүнүн бири, анда жумшак ткандар жабыркайт (булчуңдар, тарамыштар, нервдер, тери) жана травматикалык фактордун негизги аракети багытталган жерде жаралар жок. Колдун жана манжалардын жумшак ткандарынын көгөрүшү өзүнчө өтө сейрек кездешет (өзүнчө) колдун жана манжалардын муундарынын көгөргөн жерлеринен. Демек, жаракаттын бул түрү менен аралаш белгилер пайда болуп, колдун муундарынын жана периартикулярдын жабыркашын көрсөтөт (периартикулярдуу) кездемелер. Колдун жана манжалардын көгөргөн жерлери, адатта, кол кулап түшкөндө, дүң нерседен жабыркаганда же кысылганда же кысылганда пайда болот.

Көбүнчө билек зонасынын көгөргөн жерлери ортоңку, радиалдык, ульнардык нервдердин негизги сөңгөктөрүнө зыян келтирет (колдун жана манжалардын аймагын нервдештирүүчү), ал дароо теринин сезгичтигин жоготуу менен, ал тургай айрым учурларда манжалардын кыймылдаткыч функцияларынын жоголушу менен билинет.

Артикулярдык жана периартикулярдык структуралардын сезгенүү шишиги аларды кан менен камсыз кылган көптөгөн тамырлардын кеңейишинин натыйжасында өнүгөт. Бул шишик жаракаттан улам ткандардын жабыркашына жооп иретинде пайда болгон сезгенүү реакцияларынын бири.

Колдун сөөктөрүнүн сынышы

Көпчүлүк учурда, колдун муундарындагы оорунун себеби анын сөөктөрүнүн ар кандай сыныктары болушу мүмкүн, анткени бул сөөктөр муундардын беттерин түзүүгө түздөн-түз катышышат. Жаракат алган сөөктүн анатомиялык абалына жараша, бардык сыныктар үч чоң топко бөлүнөт. Биринчи топко билектин сөөктөрүнүн сыныктары кирет. Экинчисине түтүкчө метакарпалык сөөктөрдүн сыныктары кирет. Үчүнчү топко манжалардын фалангдарынын сөөктөрүнүн сыныктары кирет.

Колдун билек бөлүгүндө жаракат алган жерлер - бул лунат жана скафоид сөөктөрү. Бул сөөктөрдүн сынышы колго түшкөндө пайда болот жана билектин жана ортоңку карпалдык муундардын оорушу менен коштолот. Бул сөөктөрдүн анатомиялык локализацияланган жерлеринде оору синдрому байкалышы мүмкүн.

Метакарпалдык сөөктөрдүн учтарынын эң көп кездешкен сыныгы - бул биринчи метакарпалдык сөөктүн негизинин сынышы (баш бармак сөөктөрүнүн фалангаларына жакын турган). Бул жаракат менен биринчи шишик сөөктүн таманынын аймагында, ошондой эле карпометакарпалык муундун ага түздөн-түз жанаша жайгашкан бөлүгүндө шишик жана оору пайда болот. Мындай сынык менен баш бармак кыскарып, бүгүлүп, алаканга жеткирилет. Анын кыймыл-аракети чектелүү.

Колдун фалангдарынын сыныктары деформация, манжалардын узундугунун төмөндөшү, иштебей калышы, алардын фалангалар аралык муундарындагы жана периартикулярдык ткандарындагы кескин оору жана шишик менен коштолот. Сөөктүн фрагменттеринин жылышы менен манжалардын фалангдарынын сынганда, пальпация (пальпацияда), алардын колдун алакан бетинде, ал эми арткы бетинде, тескерисинче, фосса же артка чегинүүнү аныктай аласыз. Бул таштандылар, адатта, кыймылдуу, тери астындагы кан агууларды көбүнчө алардын жанынан табууга болот (гематомалар).

Колдун чыгып кетиши

Дислокация - бул кандайдыр бир муун түзгөн сөөктөрдүн бөлүктөрү анын анатомиялык чегинен чыгып кетүүчү патологиялык абал, демек, бул муун функциясын толугу менен же жарым-жартылай жоготуу менен көрүнөт. Дислокациядагы муун функцияларынын бузулушунан тышкары, жабыркаган муун жаатында катуу оорулар, шишик жана температуранын жергиликтүү жогорулашы байкалат. Колдун чыгып кетиши менен, шишиктин пайда болушу жабыркаган периартикулярдык ткандарда, ошондой эле муун түзүмдөрүндө сезгенүүнүн болушу менен гана эмес, ошондой эле ушул муундан чыккан сөөктүн чыгып турушу менен да түшүндүрүлөт.

Колдун чыгып кетишинин эң көп кездешкен түрлөрү

Дислокациянын аталышы Дислокация механизми Кайсы муун жабыркайт?
Чыныгы колдун кетиши Билектин сөөктөрүнүн артикулдуу беттеринин радиустун артикулдук бетине салыштырмалуу алаканга же колдун артына карай жылышы бар.
 • билек муун.
Перилунардык дислокация Билектин сөөктөрү жана колдун калган сөөктөрү лунатка жана радиуста колдун артына карай жылышат.
 • аралык муундар;
 • билек муун.
Скафоиддин кетиши Мындай дислокацияда скафоид сөөгү радиалдык тарапка параллель жылышат (ошол эле тегиздикте) жакын жердеги билек сөөктөрүнө чейин. Кээде ал пальма-радиалдык тарапка өтүшү мүмкүн, башкача айтканда, трапеция сөөктүн алакан жагына, азыраак трапеция сөөктүн ошол жагына өтүшү мүмкүн.
 • аралык муундар;
 • билек муун.
Лунаттын кетиши Лунат сөөктөрү алаканга карай тайгаланып кетет, ошондо бул сөөктүн ордуна бош орун калбайт. Аны акырындык менен капитат сөөгү ээлейт, ал бул жакка билектин сөөктөрүнүн экинчи катарынан кирет. Бул дислокация перилунардык дислокацияны өз алдынча азайтуунун татаалдыгы болуп саналат.
 • билек муун;
 • аралык муундар.
Биринчи metacarpal сөөктүн чыгып кетиши Биринчи метакарпалдык сөөктүн муунак бети трапеция сөөктүн муунак бетине салыштырмалуу радиалдык жагына, жогору карай жылдырылат (проксималдуу) жана билек сөөктөрү менен бирдей тегиздикте. Ошентип, баш бармак бир аз артка жана билек муунуна карай тартылат.
 • баш бармактын карпометакарпалык мууну.
Манжалардын фалангдарынын кетиши Метакарпофалангиалдык муундарда жана фалангалар аралык муундарда манжалардын чыгып кетиши бар. Биринчиден, манжалардын проксималдык фаланксынын артикулдуу бети (бүт манжасы менен бирге) метакарп сөөктөрүнүн артикулярдык бетине салыштырмалуу жылышат. Экинчиси менен, манжанын фалангдарынын сөөктөрүнүн ортосунда жылышуу болот. Көбүнчө манжалардын фалангдарынын арткы жана пальма дислокациясы табылат.
 • metacarpophalangeal муундар;
 • фаланга аралык муундар.

Колдун байламталары жабыркашы

Тарамыштардын жеңилиши, колдун көгөргөн жерлери менен катар жабык травмалык жаракаттар деп аталат. Бул патология негизинен колду жана манжаларды каалаган багытта ашыкча жайганда пайда болот. Кол байламталарынын жабыркашынын негизги түрлөрү - бул созулуу жана үзүлүү. Бузулган аймакка сунганда, бир аз развлечения жана тутумдаштыргыч ткандардын жипчелеринин жарым-жартылай үзүлүшү байкалат. Тарамыштар үзүлүп кеткенде, бардык байламталар бири-бирине байланышпаган эки учка бөлүнөт.

Колдун байламталарынын жаракаларынын төмөнкүдөй негизги түрлөрү бар:

 • билектин радиалдык күрөө байланышынын үзүлүшү;
 • билектин ulnar күрөө байланышынын үзүлүшү;
 • интеркарпалдык байламталардын үзүлүшү;
 • метакарпофалангиал муундарынын каптал байламталарынын үзүлүшү;
 • фалангалар аралык муундардын каптал байламталарынын үзүлүшү.

Ревматоиддик артрит

Ревматоиддик артрит - адамдын иммундук системасы организмдин өз ткандарын жабыркатуучу оору. Башка сөз менен айтканда, ревматоиддик артрит - аутоиммундук патология. Бул оору системалуу мүнөзгө ээ, анткени ал көптөгөн ткандарга таасир этет (булчуңдар, муундар, кан тамырлар ж. б.) жана органдар (жүрөк, бөйрөк, өпкө ж. б.) организмде.

Ревматоиддик артрит тутумдаштырылган оору экендигине карабастан, муундар көбүрөөк жабыркайт, ал эми башка ткандардын жана органдардын жабыркашы экинчи планга өтүп кетет. Бул оору менен кол муундарынын дээрлик бардык түрлөрү жабыркашы мүмкүн (радикарпаль, карпометакарпаль, метакарпофалангиал, фаланга аралык муундар). Адатта, жеңилүү симметриялуу (ошол. ошол эле муундар жабыркайт) эки колуңузда, шишик менен коштолот, жабыркаган муундардагы оору. Эртең менен, төшөктөн туруп жатканда, жабыркаган муундарда бир аз катуу болуп, 1 саатка жакын созулуп, андан кийин изи жок жоголуп кетиши мүмкүн.

Көп учурда, ревматоиддик артрит менен колдун жабыркаган муундарынын жанында (көбүнчө метакарпофалангиалдык, фаланга аралык муундар) ревматоиддик түйүндөр пайда болот. Алар теринин астында жайгашкан тоголок формациялар. Ал эми бул формациялар көбүнчө арткы бетинде пайда болот. Пальпацияда алар тыгыз, жигердүү эмес, оорутпайт. Алардын саны ар кандай болушу мүмкүн.

Киенбектин оорусу

Киенбектин оорусу - патология, анда колдун ак карпал сөөгү жабыркайт. Оору алакандын узакка созулган физикалык ашыкча жүктөлүшүнүн натыйжасында өнүгөт. Адатта, бул курулуш кесиптеринин адистери арасында кездешет: шыбакчылар, масондор, жыгач усталар ж. б. Алаканга ашыкча физикалык күч келтирүү көбүнчө ушул сөөктү жабыркатат, анткени ал билектин муунунда борбордук орунду ээлейт. Көбүнчө Киенбек оорусунда бир кол жабыркайт жана, эреже катары, негизги (оң колчулар оң колун, сол колу сол жагын жабыркатат).

Реактивдүү артрит

Реактивдүү артрит - бул иммунопатологиялык генезистин патологиясы, организмдин өзүнүн иммундук системасы денедеги ар кандай муундарга кол салат, ошондуктан аларда аутоиммундук сезгенүү пайда болот. Башка аутоиммундук оорулардан айырмаланып (мисалы, инфекциялык келип чыгышы мүмкүн деп шектелген ревматоиддик артрит, тутумдук кызыл эритематоз) реактивдүү артритте мурунку инфекциянын ортосунда так байланыш бар (жана айрыкча ичеги же урогениталдык) жана биргелешкен жаралардын өнүгүшү.

Ошондой эле, бул патология менен лимфа бездери көбөйүп, ысытма пайда болушу мүмкүн. Реактивдүү артриттин өнөкөт түргө өтүшү менен, убакыттын өтүшү менен бейтаптарда бөйрөк оорулары, жүрөк оорулары, дене салмагынын төмөндөшү, булчуңдардын атрофиясы, бурсит (периартикулярдык баштыктардын сезгениши), тендовагинит (тарамыш кабыктарынын сезгениши) жана башка.

Подагра

Подагра - денедеги заара кислотасынын топтолушуна жана муундарга туз түрүндө түшүүсүнө негизделген оору. Заара кислотасы - пурин жана пиримидин негиздеринин алмашуусунун акыркы продуктусу. Алар ДНК жана РНК молекулаларын, кээ бир энергетикалык бирикмелерди куруу үчүн негиз болуп кызмат кылышат (аденозинтрифосфат, аденозин монофосфат ж. б.) жана витаминдер.

Подагра оорусу, негизинен, төмөнкү жана жогорку аяктагы кичинекей муундарда пайда болот. Анын үстүнө, 50% бардык клиникалык учурларда, оору башталат биринчи метатарсальной муундар бутту. Колдордо, эреже катары, манжалардын фалангааралык муундары жабыркайт, анча-мынча билек муундары. Подагра көбүнчө бир буттагы бир же бир нече муунга таасир этет, кээде башка буттагы муундар жабыркайт.

Псориаздык артрит

Псориаздык артрит - бул патология, анда ар кандай муундар псориаздын фонунда сезгенет. Псориаздын өнүгүшү иммундук клеткалар менен тери клеткаларынын өз ара аракеттенүүсүнүн бузулушуна негизделген, натыйжада организмде (жана айрыкча териде) сезгенүүнү пайда кылган аутоиммундук реакциялар бар.

Синовит

Синовит - бул муундардын синовиалдык мембранасынын сезгениши, анын ткандарынын жабыркашы жана жабыркаган муундарда анормалдуу суюктуктун топтолушу. Синовит өзүнчө оору эмес, тескерисинче башка оорулардын татаалдашуусу. Бул эндокриндик, аллергиялык, инфекциялык, аутоиммундук патологияларда, кол жаракатында ж. б.

Остеоартрит

Остеоартрит - бул оору, анда ар кандай муундарда кадимки кемирчек ткандарынын пайда болуу процесстери бузулат. Бул процесстер белгилүү бир тышкы жана ички бейтаптардын таасиринен улам бузулат. Алар туруктуу муун жаракаттары, узак убакытка созулган физикалык активдүүлүк (жумушта, үйдө, спорт менен машыкканда), тукум куучулук, башка муун оорулары ж. б.

Бул патология менен манжалардын муундары ооруйт, анткени периартикулярда (периартикулярдуу) ткандардын сезгениши пайда болот, нервдер жабыркайт. Остеоартриттин мүнөздүү белгиси - бул оору менен физикалык иштин ортосундагы байланыш. Муундардагы оору, негизинен, катуу жүктөм учурунда жана / же кийин пайда болот жана эс алганда же эс алгандан кийин жоголот.

Эритематоздун тутумдук системасы

Эритематоз тутуму - бул аутоиммундук патология, анда иммундук система клеткалардын жана ткандардын ар кандай структураларына кол салган аутоиммундук антителолорду пайда кылат. Тактап айтканда, клетка ядролорун жана ДНК менен РНК молекулаларын жабыркаткан анти-ядролук антителолорду өндүрөт. Кызыл жөтөл менен ар кандай ткандар жана органдар жабыркайт - тери, кан тамырлар, жүрөк, плевра, перикардия, бөйрөк, муун ж. б.

Эритематоздун тутуму артикулярдык башка белгилер менен дайыма байланыштуу - алсыздык, арыктоо, ысытма (дене температурасынын жогорулашы). Бирок, эң негизгиси - бул өзгөчө симптомдор, ансыз кызыл эритематоз диагнозу коюлбайт. Бул өзгөчө белгилер фотодерматит (күндүн нурунан пайда болгон теринин сезгениши), дискоиддик ысык (кызыл папулалардын, мойнунун терисинде пайда болушу), лупоид көпөлөк (мурундун жанындагы териде кызыл тактардын пайда болушу), ооз көңдөйүндөгү эрозия, бөйрөктүн жабыркашы (гломерулонефрит), серозит (сероздук мембраналардын сезгениши) жана башка.

Колдун муундарындагы оору себептерин аныктоо

манжа муундарынын диагностикасы

Колдун муундарындагы оорунун себептерин аныктоо жана дарылоо негизинен травматолог жана ревматолог менен алектенет. Мындай себептерди аныктоо үчүн бул дарыгерлер негизинен клиникалык (анамнезди чогултуу, тышкы кароо, пальпация ж. б.), нур (рентгенография, компьютердик томография) жана лаборатория (жалпы кан анализи, биохимиялык кан анализи ж. б.) изилдөө методдору.

Колдун муундарындагы оору себептерине жараша бардык диагностиканы төмөнкү бөлүмдөргө бөлүүгө болот:

 • колдун травмалык жаракаттарын диагностикалоо (көгөргөн жерлер, кетүү, сыныктар, байламталардын бузулушу);
 • ревматоиддик артрит диагнозу;
 • Киенбек оорусунун диагнозу;
 • реактивдүү артриттин диагностикасы;
 • подагра диагнозу;
 • псориаздык артриттин диагнозу;
 • синовиттин диагностикасы;
 • остеоартрит диагнозу;
 • эритематоз тутумунун кызылча диагностикасы.

Травматикалык колдун жаракаттын диагностикасы

Кол жаракат алган учурда травматологго кайрылуу керек. Медициналык практикада колдун травмалык жаракаттарын аныктоодо колдонулган негизги диагностикалык методдор (сыныктар, чыгып кетүүлөр, байламталардын жаракат алышы, көгөргөн жерлер), тышкы экспертиза, анамнез, радиациялык изилдөө методдору (рентгенография, компьютердик томография).

Анамнестикалык маалыматтарды чогултуу дарыгерге колго зыян келтирген же алып келген окуяларды аныктоого мүмкүндүк берет. Ошондой эле, анамнездин коллекциясы пациентти кыйнаган белгилерди тактоо үчүн колдонулат. Колдун тышкы текшерүүсү шишикти, гематоманы, анын деформациясын, муундардын мобилдүүлүгүнүн чектелишин аныктай алат. Пальпациянын жардамы менен дарыгер оорунун бар экендигин, муундун анатомиялык формасынын бузулушун, байламталардын бузулушун аныктайт. Нурларды изилдөө методдору (рентгенография, компьютердик томография) диагнозду тастыктоого мүмкүндүк берет, анткени аларды колдонууда колдун анатомиялык түзүмдөрүнүн механикалык бузулушу ачык байкалат.

Колдун муундарынын сезгенүүсүн пайда кылган патологияларды дарылоо

манжалардын муундарындагы ооруну дарылоочу таблеткалар

Колдун жана манжалардын муундарындагы оорунун себептерин дарылоо үчүн дарыгерлер биринчи кезекте ар кандай дары-дармектерди жазып беришет (сезгенүүгө каршы, ооруну басаңдатуучу, антиревматикалык дарылар ж. б.). Айрым учурларда, бул каражаттарды пайдалануу, алар физиотерапия жол-жоболору менен айкалышкан. Травмалык кол жаракаттары көбүнчө хирургиялык жол менен дарыланат же жабыркаган жогорку мүчөгө гипс менен чапталат.

Ооруну басуу жана сезгенүүнү басуу үчүн биринчи жардам тышкы NSAID препараттарын колдонуу болушу мүмкүн. Препарат COX-2ди тандап блоктоп, түздөн-түз оору булагына таасир этет. Ал өзгөчө текстурасы менен бат сиңип, кийимдерге из калтырбайт, жагымдуу жыттанат.

Колдун муундарында сезгенүүнү пайда кылган патологияга жараша, бардык дарылоону төмөнкү бөлүктөргө бөлүүгө болот:

 • колдун травмалык жаракаттарын дарылоо (көгөргөн жерлер, кетүү, сыныктар, байламталардын бузулушу);
 • ревматоиддик артритти дарылоо;
 • Киенбек оорусун дарылоо;
 • реактивдүү артритти дарылоо;
 • подагра дарылоо;
 • псориаздык артритти дарылоо;
 • синовит дарылоо;
 • остеоартритти дарылоо;
 • эритематоз тутумунун кызылчасын дарылоо.